×

Poziv na prethodno savjetovanje ev.br. 53 - 2018 NMV

Petak, 05. Listopad 2018  |   Grad Novalja  |   660


Predmet: Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave za ev.br. nabave 53/2018 NMV, Krajobrazno uređenje i opremanje igrališta Dječjeg vrtića „Carić“
- - dostavlja se

Poštovani,
Grad Novalja priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za projekt: Krajobrazno uređenje i opremanje igrališta Dječjeg vrtića „Carić“.
Sukladno čl. 198. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 120/16; dalje u tekstu: ZJN 120/16), javni naručitelj je obvezan prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora staviti na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana.
Slijedom navedenoga, Grad Novalja na svojim Internet stranicama, htttp://www.novalja.hr/, objavljuje nacrt Dokumentacije o nabavi, tehničke opise i troškovnik za predmetni postupak javne nabave, tehničke opise i troškovnik te molimo sve zainteresirane gospodarske subjekte da najkasnije do 11. listopada 2018. godine dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adresu elektroničke pošte: pravni.poslovi@novalja.hr ili na infrastruktura@novalja.hr.
Nakon provedenog savjetovanja, Grad Novalja će razmotriti sve dostavljene primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti na internetskim stranicama Grada.
S poštovanjem,
Povjerenstvo za provedbu javne nabave


Dokumenti:


Podijeli:  
Top