×

Poziv na prethodno savjetovanje ev. broj nabave 43-2020-NMV

Srijeda, 04. Studeni 2020  |   Grad Novalja  |   483

SVIMZAINTERESIRANIM
GOSPODARSKIMSUBJEKTIMA

Predmet: Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave „ dostavlja se“
Naručitelj: Grad Novalja, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 53 291 Novalja. OIB: 85290822507
Evidencijski
bro jnabave: 43/2020 NMV

Predme tnabave: Uređenje odbojkaških terena „Centar odbojke na pijesku Vrtić“ prema Ugovoru KLASA: 620-01/20-03/00970, URBROJ: 529-518-05-20-0003

Datum početka prethodnog savjetovanja: 04. studenog 2020. godine

Datum završetka prethodnog savjetovanja: 09. studenog 2020. godine

Navod da li tijekom savjetovanja Naručitelj održati sastanak:
Tijekom savjetovanja Naručitelj neće održati sastanak sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.
Naručitelj Grad Novalja planira pokrenuti postupak javne nabave radova male vrijednosti:
Uređenje odbojkaških terena „Centar odbojke na pijesku Vrtić“ prema Ugovoru KLASA: 620-01/20-03/00970, URBROJ: 529-518-05-20-0003

Ukupna procijenjena vrijednost nabave iznosi: 1.036.673,35 HRK bez PDV-a.

U tu svrhu, a sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi( NN 120/16) i pravilnika o planu nabave, registru ugovora prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017), Naručitel jputem elektroničkog oglasnika javne nabave u Republici Hrvatskoj ( u daljnjem tekstu: EOJN) objavljuje ovaj Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima sa pripadajućim prijedlogom cjelokupne Dokumentacije o nabavi.

Nadalje, javni Naručitelj smije tražiti ili prihvatiti savjet neovisnih stručnjaka, nadležnih tijela ili sudionika na tržištu koji može koristiti u planiranju i provedb i postupka nabave te izradi dokumentacije o nabavi, pod uvjetom da takvi savjeti ne dovode do narušavanja tržišnog natjecanja te da ne krše načela zabrane diskriminacije i transparentnosti.

Zainteresirani gospodarski subjekti svoje primjedbe i prijedloge mogu uputiti na jedan od sljedećih načina.
A. Putem sustava Elektroničkog oglasnika javne nabave RH ili
B. Putem elektroničke pošte na adresu: fondovi@novalja.hr

Nakon provedenog prethodnog savjetovanja, Naručitelj će u elektroničkom oglasniku javne nabave RH objaviti Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima temeljem prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima te pokrenuti postupak javne nabave.

S poštovanjem,Stručno povjerenstvo Naručitelja

S poštovanjem,Stručno povjerenstvo Naručitelja


Dokumenti:


Podijeli:  
Top