×

Liste za Gradsko vijeće i kandidature za gradonačelnika Grada Novalje

Petak, 30. Travanj 2021  |   Grad Novalja  |   1101


U skladu s odredbom članka 26. Zakona o lokalnim izborima (Narodne novine br. 144/12, 121/16, 98/2019, 42/2020, 144/2020, 37/2021) Gradsko izborno povjerenstvo Grada Novalje dana 30. travnja 2021. godine u 11:40 sati objavljuje sve pravovaljano predložene kandidacijske liste i zbirnu listu za izbor članova/članica Gradskog vijeća Grada Novalje, te zbirnu listu pravovaljano predloženih kandidatura za gradonačelnika Grada Novalje. Rok od 48 sati za podnošenje prigovora na objavljene zbirne liste počinje teći od ove objave.


Dokumenti:


Podijeli:  


Top