×

Poziv na prethodno savjetovanje ev. broj nabave 100-2019 NMV

Utorak, 29. Listopad 2019  |   Grad Novalja  |   199

Predmet:Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i
provedbu postupka javne nabave „ dostavlja se“
Naručitelj: Grad Novalja, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 53 291 Novalja, OIB: 85290822507
Evidencijski broj nabave: 100/2019 NMV
Predmet nabave: Izvođenje radova na uređenju i konačnom zatvaranju postojećeg odlagališta
otpada Caska u Novalji, Faza 6. - Izgradnja temeljnog brtvenog sustava
između plohe za komunalni otpad i ugrađenog miješanog građevnog i
komunalnog otpada
Datum početka prethodnog savjetovanja: 29. listopada 2019. godine
Datum završetka prethodnog savjetovanja: 04. studenog 2019. godine
Navod da li tijekom savjetovanja Naručitelj održati sastanak:
Tijekom savjetovanja Naručitelj neće održati sastanak sa zainteresiranim gospodarskim
subjektima.
Naručitelj Grad Novalja planira pokrenuti postupak javne nabave radova male vrijednosti:
Izvođenje radova na uređenju i konačnom zatvaranju postojećeg odlagališta otpada Caska u
Novalji, Faza 6. - Izgradnja temeljnog brtvenog sustava između plohe za komunalni otpad i
ugrađenog miješanog građevnog i komunalnog otpada
Sveukupna procijenjena vrijednost nabave iznosi 2.825.860 HRK bez PDV-a.
U tu svrhu, a sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi( NN 120/16) i pravilnika o
planu nabave, registru ugovora prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN
101/2017), Naručitelj putem elektroničkog oglasnika javne nabave u Republici Hrvatskoj ( u
daljnjem tekstu: EOJN) objavljuje ovaj Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim
gospodarskim subjektima sa pripadajućim prijedlogom cjelokupne Dokumentacije o nabavi.

Nadalje, javni Naručitelj smije tražiti ili prihvatiti savjet neovisnih stručnjaka, nadležnih
tijela ili sudionika na tržištu koji može koristiti u planiranju i provedbi postupka nabave te izradi
dokumentacije o nabavi, pod uvjetom da takvi savjeti ne dovode do narušavanja tržišnog
natjecanja te da ne krše načela zabrane diskriminacije i transparentnosti.
Zainteresirani gospodarski subjekti svoje primjedbe i prijedloge mogu uputiti na jedan
od sljedećih načina.
A. Putem sustava Elektroničkog oglasnika javne nabave RH ili
B. Putem elektroničke pošte na adresu: fondovi@novalja.hr
Nakon provedenog prethodnog savjetovanja, Naručitelj će u elektroničkom oglasniku
javne nabave RH objaviti Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima
temeljem prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima te pokrenuti
postupak javne nabave.


Dokumenti:


Podijeli:  


Top