×

JAVNI POZIV - NERAZVRSTANA CESTA DUDIĆI NC-39

utorak, 28. studenoga 2023  |   Grad Novalja  |   312

Grad Novalja, Novalja, Trg dr. Franje Tuđmana 1, OIB 85290822507, u skladu sa Zakonom o cestama (Narodne novine br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 4/23) te tumačenjem Državne geodetske uprave, Klasa: 932-01/12-02/182, Urbroj:541-03-1-12-28 od 24. listopada 2012. g., objavljuje sljedeći

J A V N I P O Z I V
- nositeljima prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta Dudići NC-39 o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste
* Tekst Javnog poziva nalazi se u privitku.


Dokumenti:


Podijeli:  


Top