×

Stručni nadzor

Petak, 27. Rujan 2019  |   Grad Novalja  |   615

Grad Novalja objavio je Dokumentaciju o nabavi za otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za predmet nabave: Stručni nadzor:

Grupa 1: Stručni nadzora nad izvođenjem građevinskih radova prema projektu „Unapređenje i proširenje zajedničke infrastrukture PZ Čiponjac“ KK.03.1.2.03.0055

Grupa 2: Stručni nadzora nad izvođenjem građevinskih radova na zgradi DVD-a u Novalji prema projektu„Izgradnja i opremanje vatrogasnog doma i spremišta“ prema Ugovoru, KLASA:440-12/18-07-04-01/0127, URBROJ: 343-2110/01-19-003

Evidencijski broj nabave 94/2019 NMV.


Zbog veličine i opsežnosti projektna dokumentacija za građevinske radove za Grupu 1 i Grupu 2 nabave objavljena je u privitku.


Dokumenti:


Podijeli:  


Top