×

XI. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

Ponedjeljak, 26. Rujan 2022  |   Grad Novalja  |   77

Predsjednik Gradskog vijeća Matej Gušćić sazvao je XI. sjednicu Gradskog vijeća Grada Novalje za dan 29. rujna 2022.g. (četvrtak) u gradskoj vijećnici s početkom u 09:00 sati.
Za sjednicu predlaže slijedeći
DNEVNI RED

Verifikacija Zapisnika s X. sjednice Gradskog vijeća od 07. srpnja 2022.g.
1.Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2022.godine.
2.Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Novalje za 2022. godinu.
3.Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Novalje za 2022. godinu.
4.Prijedlog Odluke o II. izmjenama Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2022. godinu.
5.Prijedlog Odluke o II. izmjenama Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu.
6.Prijedlog Odluke o II. izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu.
7.Prijedlog Odluke o II. izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u kulturi za 2022. godinu.
8.Prijedlog Odluke o II. izmjeni Programa javnih potreba u obrazovanju Grada Novalje za 2022. godinu.
9.Prijedlog Odluke o II. izmjenama Programa javnih potreba u području djelovanja udruga građana za 2022. godinu.
10.Prijedlog Odluke o I. izmjeni Odluke o utrošku dijela turističke pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Grada Novalje za 2022.g.
11.Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izrade Plana razvoja Grada Novalje za razdoblje od 2023.-2029. godine.
12.Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijih ponuditelja za kupnju dijela nekretnina na području poduzetničke zone Čiponjac II.
13.Prijedlog Odluke o poništenju dijela Javnog natječaja za prodaju dijela nekretnina na području Poduzetničke zone Čiponjac II.
14.Prijedlog Odluke o sklapanju Ugovora o međusobnim pravima i obvezama u svezi upravljanja zgradom Vatrogasnog doma u Novalji.
15.Prijedlog Obavijesti o namjeri davanja koncesije za obavljanje uslužne komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Grada Novalje.
16.Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o izradi II. Ciljanih Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela ugostiteljsko-turističke zone Dabi-Vidasi (2. dio).

Predsjednik Gradskog vijeća
Matej Gušćić, struč. spec. oec., v.r.


Dokumenti:


Podijeli:  


Top