×

Grad Novalja zaprimio sve naručene posude za selektivni otpad

Petak, 26. Veljača 2021  |   Grad Novalja  |   849

Grad Novalja zaprimio je sve naručene posude za selektivni otpad koje se sa 85 % sufinanciraju sredstvima EU

Posljednjom isporukom od 1 200 posuda za prikupljanje bio-otpada (smeđe posude) završena je kompletna isporuka svih spremnika za selektivno prikupljanje otpada koje je Grad Novalja osigurao prijavom na Javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Ukupno je zaprimljeno i spremno za isporuku prema kućanstvima 7 800 posuda (veličine 120 i 240 litara) od čega je 3 200 posuda za prikupljanje papira (plave), 3 200 posuda za prikupljanje plastike (žute) i 1 400 posuda za prikupljanje bio-otpada (smeđe).

Fond i Grad Novalja ubrzo će potpisati Ugovor o prijenosu prava vlasništva spremnika te iste rasknjižiti odnosno proknjižiti u svojim poslovnim knjigama.
Nakon toga započinje se sa postupkom distribucije spremnika prema kućanstvima. Distribucija će se vršiti na dva načina: dostavom spremnika do kućanstva odnosno preuzimanjem spremnika od strane korisnika u skladištu Arburože d.o.o.
Dostava do kućanstava vršiti će se vozilima Arburože d.o.o. po sektorima (ulice i naselja) prema rasporedu koji će biti javno objavljen.
Očekujemo da će se distribucija spremnika obaviti tijekom travnja i svibnja.

Sve posude za kućanstva su BESPLATNE uz obvezu prikupljanja selektivnog otpada.

Vrijednost ove isporuke je 1,6 mil kn od čega se 85% financira sredstvima iz EU Fondova a 15 % iz proračuna Grada Novalje.

Polovicom prošle godine isporučeno je 78 posuda veličine 1100 l (za velike korisnike). Nabava svih 7 878 spremnika za odvojeno prikupljanje otpada na području Grada Novalje iznosi 1,7 mil kn od čega Grad Novalja sufinancira sa 255 tis kn.
Galerija slika:

Podijeli:  


Top