×

ZAKLJUČAK - PROGRAM DRUŠTVENO POTICANJE STANOGRADNJE - POS

Petak, 24. Veljača 2023  |   Grad Novalja  |   23

Zbog proteka vremena od utvrđivanja Konačne liste reda prvenstva za kupnju stana po Programu društveno poticane stanogradnje na području grada Novalje te Dopunske liste reda prvenstva za kupnju stana po Programu društveno poticane stanogradnje na području grada Novalje, koje je utvrdilo Povjerenstvo za utvrđivanje liste prvenstva za kupnju stana prema Programu POS-a (KLASA: 370-01/18-01/04, URBROJ: 2125/06-01/01-18-56 od 31. listopada 2018. godine – u daljnjem tekstu: Konačna lista reda prvenstva te KLASA: 370-01/19-01/01, URBROJ: 2125/06-04/01-19-47 od 10. svibnja 2019. godine - u daljnjem tekstu: Dopunska lista reda prvenstva), Povjerenstvo za utvrđivanje liste prvenstva za kupnju stana prema Programu POS-a (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) na sjednici održanoj dana 24. veljače 2023. godine donosi ZAKLJUČAK koji se nalazi u privitku.
Dokumenti:


Podijeli:  


Top