×

Poziv na prethodno savjetovanje ev.br. 63-2018 NMV

Petak, 23. Studeni 2018  |   Grad Novalja  |   119


Poštovani,
Grad Novalja priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za projekt: uređenje prometnice u ulici Samorašnji put u Novalji i izgradnja sanitarne odvodnje zone Samorašnji put u Novalji.
Sukladno čl. 198. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 120/16; dalje u tekstu: ZJN 120/16), javni naručitelj je obvezan prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora staviti na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana.
Slijedom navedenoga, Grad Novalja na svojim Internet stranicama htttp://www.novalja.hr/ i u elektroničkom oglasniku javne nabave RH, objavljuje nacrt Dokumentacije o nabavi, tehničke opise i troškovnik za predmetni postupak javne nabave, te molimo sve zainteresirane gospodarske subjekte da najkasnije do 29.studeni 2018. godine dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adresuelektroničke pošte: pravni.poslovi@novalja.hr ili na infrastruktura@novalja.hr.
Nakon provedenog savjetovanja, Grad Novalja će razmotriti sve dostavljene primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti na internetskim stranicama Grada i EOJN RH.
Zbog tehničkih poteškoća, molimo zainteresirane subjekte da kompletnu dokumentaciju o nabavi sa pripadajućim prilozima preuzmu na stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave, na https://eojn.nn.hr,


Dokumenti:


Podijeli:  


Top