×

ISPLATA JEDNOKRATNOG NOVČANOG PRIMANJA UMIROVLJENICIMA

Petak, 23. Rujan 2022  |   Grad Novalja  |   635

Obavještavamo vas da je Vlada Republike Hrvatske donijela Odluku o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica porasta cijena (NN 104/22) kojom su propisani uvjeti za isplatu jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine ostvarene u Republici Hrvatskoj u obveznom mirovinskom osiguranju koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj i koji su zatečeni u isplati mirovine za mjesec kolovoz 2022., i to:

· korisnicima mirovine ostvarene u Republici Hrvatskoj, ako im ukupno mjesečno mirovinsko primanje isplaćeno u Republici Hrvatskoj za kolovoz 2022. godine ne prelazi iznos od 4.360,00 kuna i koji nisu zaposleni, odnosno ne obavljaju djelatnost na temelju koje postoji obveza osiguranja
· korisnicima mirovine kojima se uz mirovinu ostvarenu u Republici Hrvatskoj isplaćuje i mirovina iz inozemstva (države s kojima RH ima sklopljen međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju i države u kojima se primjenjuju uredbe Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti), ako im ukupno mirovinsko primanje ostvareno u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu ne prelazi iznos od 4.360,00 kuna
· korisnicima mirovine ostvarene u Republici Hrvatskoj koji su navršili mirovinski staž u inozemstvu, a nisu ostvarili pravo na mirovinu u inozemstvu, ako im ukupno mjesečno mirovinsko primanje isplaćeno u Republici Hrvatskoj za kolovoz 2022. godine ne prelazi iznos od 4.360,00kuna.

Prema spomenutoj Odluci, iznos jednokratnog novčanog dodatka određuje se prema iznosu mirovine.
Stoga će se korisnicima kojima isplaćena mirovina iznosi:

· do 1.850,00 kuna isplatiti jednokratno novčano primanje u iznosu od 1.200,00 kuna
· od 1.850,01 do 2.350,00 kuna - 900,00 kuna
· od 2.350,01 do 3.350,00 kuna - 600,00 kuna te
· od 3.350,01 do 4.360,00 kuna - 400,00 kuna.

Korisnici hrvatske i inozemne mirovine te korisnici hrvatske mirovine koji su navršili mirovinski staž u inozemstvu, a nisu ostvarili pravo na mirovinu u inozemstvu, obvezni su Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (HZMO) do 30.studenoga 2022. godine dostaviti dokaz o iznosu inozemne mirovine za kolovoz2022. koju je isplatio inozemni nositelj osiguranja.

Dokaz može biti:
· potvrda banke ili izvadak iz bankovnog računa iz kojeg se vidi iznos mirovine koji je uplatio inozemni nositelj za kolovoz 2022
· potvrda inozemnog nositelja o visini mirovine isplaćene za kolovoz 2022. u neto iznosu

Dokaz o iznosu inozemne mirovine za kolovoz 2022. korisnici mogu dostaviti putem online obrasca, poštom ili osobno u područnoj ustrojstvenoj jedinici HZMO-a prema mjestu prebivališta uz Tiskanicu za dostavu podataka o visini inozemne mirovine, koja se nalazi u privitku.

Korisnici mirovine koji su navršili mirovinski staž u inozemstvu, a nisu ostvarili pravo na mirovinu u inozemstvu trebaju do 30.studenoga 2022. trebaju putem online obrasca ili na Tiskanici za dostavu podataka o visini inozemne mirovine označiti polje – Izjavljujem da ne primam inozemnu mirovinu te tiskanicu potpisati i dostaviti HZMO-u.

Korisnicima hrvatske mirovine jednokratno novčano primanje isplatit će se najkasnije u listopadu 2022., a korisnicima hrvatske i inozemne mirovine te korisnicima hrvatske mirovine koji su navršili mirovinski staž u inozemstvu, a nisu ostvarili pravo na mirovinu u inozemstvu, jednokratno novčano primanje isplatit će se najkasnije u prosincu 2022.HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE


Dokumenti:


Podijeli:  


Top