×

OBAVIJEST

Petak, 23. Srpanj 2021  |   Grad Novalja  |   5

Obavještavaju se svi nositelji stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče sa nekretninama k.č.br. 1624/50, 1624/65, 1634/1, 1634/2, 1624/139, 1708/1, 1708/2, 1624/59, 1624/53, 1624/55, 1624/54, 1624/52, 1633, 1624/90, 1624/51, 1624/76, 1624/105,1624/100, 1624/12, 1624/45, 1624/43, 1624/44, 1624/17, 1624/140, 1624/128,1632/2, 1624/15, 1624/114, 1624/23, 1624/113, 1624/6, 4742/1, 1624/21, 1624/20,1624/24 sve k.o. Novalja, da se uvid u geodetski elaborat za potrebe provođenja promjena u katastru zemljišta izrađen u svrhu provedbe lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: „Izgradnja objekta infrastrukturne namjene,prometnog sustava cestovnog prometa, tj. izgradnja nastavka ulice Burin bok i ulice Zagrebački prilaz“ predviđen za dan 02. kolovoza 2021. godine (ponedjeljak) odgađa.
O novom terminu uvida u geodetski elaborat, Grad Novalja pravovremeno će objaviti novu obavijest.
Podijeli:  


Top