×

XVII. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

petak, 22. rujna 2023  |   Grad Novalja  |   290

Na temelju članka 34. Statuta Grada Novalje («Županijski glasnik» 8/21 i 31/21) predsjednik Gradskog vijeća Matej Gušćić sazvao je

XVII. SJEDNICU
GRADSKOG VIJEĆA GRADA NOVALJE

za dan 28. rujna 2023.g. (četvrtak) u Gradskoj vijećnici s početkom u 09,00 sati.


Za sjednicu predlaže sljedećiD N E V N I R E DVerifikacija Zapisnika s XVI. sjednice Gradskog vijeća od 26. srpnja 2023.g.1.Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2023.g.
2.Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Novalje za 2023. godinu.
3.Prijedlog Odluke o donošenju Ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela poduzetničke zone Čiponjac.
4.Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi na području Grada Novalje.
5.Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete pružanja usluge javnog prijevoza putnika kao uslužne komunalne djelatnosti komunalnog linijskog prijevoza putnika na području Grada Novalje.
6.Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra za opću upotrebu na dijelu k.č. br. 1002/10 k.o. Novalja I.Dokumenti:


Podijeli:  


Top