×

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU DIJELA NEKRETNINE KČ BR. 4806 K.O. BARBAT

petak, 22. rujna 2023  |   Grad Novalja  |   333

Grad Novalja na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine" br. 91/96, 68/98,137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06 i 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14,81/15, 94/17), članka 46. Statuta Grada Novalje ("Županijski glasnik Ličko-senjske županije" br. 8/21, 31/21), članka 4., 5. i 6. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Novalje ("Županijski glasnik Ličko senjske županije" br. 15/14), te Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine, KLASA: 944-03/23-01/48, URBROJ: 2125-6-01/01-23-01 raspisuje
JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU DIJELA NEKRETNINE KČ BR. 4806 K.O. BARBAT

Zadnji dan roka za podnošenje prijave je 2. listopada 2023.g. (ponedjeljak) do ponoći.

*Tekst natječaja nalazi se u privitku


Dokumenti:


Podijeli:  


Top