×

ZAŠTO JE GRAD NOVALJA OSTAO U SUSTAVU E PROPUSNICA ?

Utorak, 21. Travanj 2020  |   Grad Novalja  |   117

Mogućnost slobodnog kretanja bez e-propusnica unutar županija, Nacionalni je stožer ponudio svim županijama od čega je do danas 16 županija zatražilo tu mogućnost te im je Nacionalni stožer to i odobrio. Kad su u pitanju obalne županije, četiri županije (Primorsko-goranska, Ličko-senjska, Splitsko-dalmatinska i Dubrovačka županija) i dalje su ograničile dolazak na otoke te je u tim županijama za dolazak na otoke potrebno dobiti e-propusnicu koju izdaju lokalni stožeri civilne zaštite.

Odluku da Grad Novalja i dalje ostaje u sustavu e-propusnica donio je Stožer civilne zaštite Grada Novalje jednoglasno. Kao gradonačelnik u nedjelju sam u dva navrata telefonski razgovarao sa potpredsjednikom Vlade i načelnikom Nacionalnog stožera tražeći dodatna pojašnjenja te nakon toga sa županom Ličko-senjskim i načelnikom stožera civilne zaštite Zadarske županije. Kad sam prikupio sve relevantne informacije, u nedjelju navečer održao sam konferencijski sastanak sa užim kabinetom gradonačelnika te u ponedjeljak ujutro na videokonferenciji stožera iznio sve činjenice sa argumentima za i protiv odluke.
Nakon rasprave, svaki član stožera uključujući i prošireni sastav (14 članova) osobno se izjasnio za odluku prema kojoj Grad Novalja ostaje u sustavu e-propusnica. Naglašavam, odluku smo donijeli samostalno kao Stožer civilne zaštite Grada Novalje uz prethodne konzultacije sa nacionalnim i županijskim stožerima.

Ključni motiv za donošenje ovakve odluke je taj da je od 1.-19. travnja, od kad je sustav e-propusnica stavljen u funkciju, na području Hrvatske izdano je gotovo 1,6 mil. e-propusnica a odbijenih je zahtjeva svega oko 60.000 ili 4%. Svaki poslovni subjekt na području Republike Hrvatske može neograničeno izdavati e-propusnice za kretanje na teritoriju cijele države osim otoka. Uvođenjem slobodnog kretanja po županijama, otočkim samoupravama i njihovim civilnim stožerima prepušteno je na odlučivanje da li ostaju zona e-propusnica ili dijela slobodnog kretanja unutar županija. Izabrali smo ostati u sustavu e-propusnica iz jednostavnog razloga što izdavanje velikog broja e-propusnica od strane poslodavaca, a što je vidljivo po znatnom broju odbijenih zahtjeva koji nisu niti neodgodivi a još manje objektivno nužni, predstavlja opasnost dolaska nepotrebno velikog broja ljudi na područje našeg grada i mogućeg širenja virusa. Uostalom, u prilog tome govori činjenica da su identičan stav zauzeli svi Kvarnerski i većina Dalmatinskih otoka.

Tvrdnje da je Grad Novalja opstruirao osnivanje zajedničkog otočkog stožera nisu točne niti vjerodostojne jer o toj mogućnosti, zasad nitko nije pokrenuo nikakvu inicijativu. Na samom početku krize, Novalja je zagovarala stav o slobodno kretanju otočkog stanovništva po otoku, ali su se tome neki otočki stožeri suprostavili i zatražili od nacionalnog stožera da se dosljedno primjenjuje mjera zabrane napuštanje mjesta prebivališta bez dozvole. Prošli tjedan na sva gradska i općinska vijeća poslan je Sporazum otočkih općina i gradova o kretanju po otoku bez propusnica ali stupanjem na snagu mjere kojom je ostatak otoka ušao u slobodnu zonu kretanja unutar zadarske županije, provedba tog sporazuma je formalno i stvarno neprovediva. O donošenje ovakvog sporazuma prethodno bi morale zauzeti stav županijske skupštine Zadarske i Ličko-senjske županije. Nadamo se i vjerujemo da će epidemiološka situacija uskoro biti još povoljnija te da će daljnjim popuštanjem mjera i početkom rada većine gospodarskih subjekata, koje se očekuje počekom svibnja, i naš Stožer civilne zaštite ukinuti ograničenja kretanja izvanotočkog stanovništva.STOŽER CIVILNE ZAŠTITE GRADA NOVALJE
Ante Dabo, gradonačelnik
Podijeli:  


Top