×

Javna rasprava o Studiji utjecaja na okoliš - Luka Novalja

Petak, 21. Veljača 2020  |   Grad Novalja  |   472

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO,
ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE TE
KOMUNALNO GOSPODARSTVO
Dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić

KLASA:351-03/19-01/29
URBROJ:2125/1-06-20-08
Gospić,11. veljače 2020.

Temeljem Odluke o provedbi javne rasprave, Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, Zagreb, KLASA:UP/I-351-03/19-08/30, URBROJ: 517-03-1-2-20-12, od 03. veljače 2020. godine, sukladno odredbama članka 16. stavka 3. i članka 17. savka 2. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), Ličko-senjska županija, Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo, Dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić, objavljuje

JAVNU RASPRAVU
o Studiji utjecaja na okoliš Luka Novalja

Javna rasprava trajati će 30 dana, od 26. veljače do 26. ožujka 2020. godine u Gradu Novalja, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 53291 Novalja.
Javni uvid u Studiju utjecaja na okoliš Luka Novalja može se obaviti za vrijeme trajanja javne rasprave svakog radnog dana od 8,00 sati do 15,00 sati u prostoru vijećnice Grada Novalja, Trg dr. FranjeTuđmana 1, 53291 Novalja te na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike (www.mzoe.hr).
Javno izlaganje Studije, održati će se dana 12. ožujka 2020. godine s početkom u 11,00 sati u vijećnici Grada Novalja, Trgdr. Franje Tuđmana 1, 53291 Novalja.
Primjedbe i prijedlozi mogu se upisivati u Knjigu primjedbi na mjestu uvida do zaključivanja javne rasprave ili u pisanom obliku dostaviti na adresu: Ličko-senjska županija, Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo, ulica dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić.
Primjedbe i prijedlozi koji ne budu dostavljeni u roku ili koji nisu čitko napisani, neće se uzeti uobzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Viši savjetnik za zaštitu okoliša i prirode

Jerko Kostelac, dipl.ing.,v.r.

Podijeli:  


Top