×

Javni poziv - NC 22 Put Glavice Metajna

Četvrtak, 21. Siječanj 2021  |   Grad Novalja  |   219

Grad Novalja, Novalja, Trg dr. Franje Tuđmana 1, OIB: 85290822507, u skladu sa Zakonom o cestama (Narodne novine br. 84/11,22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19), Odlukom o nerazvrstanim cestama na području Grada Novalje (Županijski glasnik Ličko-senjske županije br. 7/14, 4/18), te tumačenjem Državne geodetske uprave, Klasa: 932-01/12-02/182, Urbroj: 541-03-1-12-28 od 24. listopada 2012.g., objavljuje sljedeći javni poziv nositeljima prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste NC 22 Put Glavice Metajna.


Dokumenti:


Podijeli:  


Top