×

NATJEČAJ - STIPENDIJE ZA UČENIKE I STUDENTE

Četvrtak, 20. Siječanj 2022  |   Grad Novalja  |   46

Na temelju Odluke o stipendiranju učenika i studenata Grada Novalje („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 32/19, 41A/21, u daljnjem tekstu: Odluka) Grad Novalja, Upravni odjel za poslove lokalne samouprave i uprave, Odsjek za gradske naknade i društvene djelatnosti raspisuje:

NATJEČAJ za stipendiranje učenika i studenata Grada Novalje u školskoj/akademskoj godini 2021./2022.

Prijava se, uz traženu dokumentaciju, podnosi u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave natječaja na web stranici i oglasnoj ploči Grada Novalje osobno u pisarnici Grada Novalje ili poštom kao preporučena pošiljka na adresu:

Grad Novalja
Odsjek za gradske naknade i društvene djelatnosti
Trg dr. Franje Tuđmana 1, Novalja
s naznakom "Natječaj za stipendije - ne otvarati."

Od ove godine visina mjesečne stipendije iznosi:
- za učenike srednjih škola koji se školuju na otoku Pagu - 500,00 kn mjesečno
- za učenike srednjih škola koji se školuju van otoka Paga - 700,00 kn mjesečno
- za redovite studente preddiplomskih, diplomskih i integriranih preddiplomskih
i diplomskih sveučilišnih i stručnih studija - 800,00 kn mjesečno.

Kompletan tekst Odluke, te Obrazac za prijavu s Izjavom o privoli se nalaze u privitku.


Dokumenti:


Podijeli:  


Top