×

POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA - PODRUČJE KULTURE ODGOJA OBRAZOVANJA

četvrtak, 19. listopada 2023  |   Grad Novalja  |   54

Na temelju Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 127/17, 138/20, 151/22, 114/23), Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10,105/10, 90/11, 5/12,16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19,64/20, 151/22), Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07,94/13, 98/19, 57/22, 101/23) Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturu (NN 83/22), Zakona o tehničkoj kulturi (NN 76/93,11/94 i38/09), Zakona o sportu (141/22), Zakona o udrugama (NN74/14, 70/17, 98/19, 151/22), Zakona o proračunu (NN 144/21), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge(NN 26/15 i 37/21),Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Grada Novalje, Upravni odjel za poslove lokalne samouprave i uprave objavljujeP O Z I V
za predlaganje programa i projekata javnih potreba u područjima odgoja i obrazovanja, kulture, tehničke kulture, sporta i rekreacije, socijalne skrbi i zdravstva te ostalih programa iz područja društvenih djelatnosti od interesa za opće dobro Grada Novalje u 2024. godini

*Tekst Poziva i obrazac nalaze se u privitku.


Dokumenti:


Podijeli:  


Top