×

Prethodno savjetovanje za Uređenje plaža šetnica i češljeva 192020

Srijeda, 19. Veljača 2020  |   Grad Novalja  |   482


SVIMZAINTERESIRANIM
GOSPODARSKIMSUBJEKTIMA

Predmet: Prethodnosavjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbupostupka javne nabave „ dostavlja se“
Naručitelj: Grad Novalja, Trgdr. Franje Tuđmana 1, 53 291 Novalja. OIB: 85290822507
Evidencijski
brojnabave: 19/2020 NMV

Predmetnabave: Uređenje plaža, češljeva išetnica na području Grada Novalje,
predmetje podijeljen na grupe:
Grupa1 – Uređenje šetnice uz more u naselju Vidalići;
Grupa2 – Uređenje plaža i sanacija češljeva na plažama.

Datumpočetka prethodnog savjetovanja: 19. veljače 2020. godine

Datumzavršetka prethodnog savjetovanja: 25. veljače 2020. godine

Navodda li tijekom savjetovanja Naručitelj održati sastanak:
Tijekomsavjetovanja Naručitelj neće održati sastanak sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.
Naručitelj GradNovalja planira pokrenuti postupak javne nabave radova male vrijednosti:
Uređenje plaža, češljeva i šetnica na području Grada Novalje,
predmet je podijeljen na grupe:
Grupa 1 – Uređenje šetnice uz more u naselju Vidalići;
Grupa 2 – Uređenje plaža i sanacija češljeva na plažama.
Ukupna procijenjena vrijednost svih grupa nabave iznosi: 525.000,00 HRK bez PDV-a.
Grupa 1 –125.000,00 HRK bez PDV-a;
Grupa 2 –400.000,00 HRK bez PDV-a.

Utu svrhu, a sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi( NN 120/16) ipravilnika o planu nabave, registru ugovora prethodnom savjetovanju i analizitržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017), Naručitelj putem elektroničkog oglasnikajavne nabave u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: EOJN) objavljuje ovajPoziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima sapripadajućim prijedlogom cjelokupne Dokumentacije o nabavi.

Nadalje,javni Naručitelj smije tražiti ili prihvatiti savjet neovisnih stručnjaka,nadležnih tijela ili sudionika na tržištu koji može koristiti u planiranju iprovedbi postupka nabave te izradi dokumentacije o nabavi, pod uvjetom da takvisavjeti ne dovode do narušavanja tržišnog natjecanja te da ne krše načelazabrane diskriminacije i transparentnosti.

Zainteresiranigospodarski subjekti svoje primjedbe i prijedloge mogu uputiti na jedan odsljedećih načina.
A. Putemsustava Elektroničkog oglasnika javne nabave RH ili
B. Putemelektroničke pošte na adresu: fondovi@novalja.hr

Nakonprovedenog prethodnog savjetovanja, Naručitelj će u elektroničkom oglasnikujavne nabave RH objaviti Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama iprijedlozima temeljem prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskimsubjektima te pokrenuti postupak javne nabave.

Spoštovanjem,Stručno povjerenstvo Naručitelja


Dokumenti:


Podijeli:  


Top