×

Poziv na prethodno savjetovanje ev. broj nabave 10-2023 NMV

Četvrtak, 19. Siječanj 2023  |   Grad Novalja  |   64

Predmet: Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i
provedbu postupka javne nabave „ dostavlja se“


Naručitelj: Grad Novalja, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 53 291 Novalja, OIB: 85290822507

Evidencijski broj nabave: 10/2023 NMV

Predmet nabave: Asfaltiranje na području grada Novalje u 2023. godini

Datum početka prethodnog savjetovanja: 19. siječnja 2023. godine

Datum završetka prethodnog savjetovanja: 24. siječnja 2023. godine

Navod da li će tijekom savjetovanja Naručitelj održati sastanak:
Tijekom savjetovanja Naručitelj neće održati sastanak sa zainteresiranim gospodarskim
subjektima.


Naručitelj Grad Novalja planira pokrenuti postupak javne nabave radova male vrijednosti:
Asfaltiranje na području grada Novalje u 2023. godini


Ukupna procijenjena vrijednost nabave iznosi: 320.000,00 EUR-a bez PDV-a.

U tu svrhu, a sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) i Pravilnika o planu
nabave, registru ugovora prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN
101/2017, 144/2020), Naručitelj putem elektroničkog oglasnika javne nabave u Republici
Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: EOJN) objavljuje ovaj Poziv na prethodno savjetovanje sa
zainteresiranim gospodarskim subjektima sa pripadajućim prijedlogom cjelokupne
Dokumentacije o nabavi.


Nadalje, javni Naručitelj smije tražiti ili prihvatiti savjet neovisnih stručnjaka, nadležnih tijela
ili sudionika na tržištu koji može koristiti u planiranju i provedbi postupka nabave te izradi

dokumentacije o nabavi, pod uvjetom da takvi savjeti ne dovode do narušavanja tržišnog
natjecanja te da ne krše načela zabrane diskriminacije i transparentnosti.


Zainteresirani gospodarski subjekti svoje primjedbe i prijedloge mogu uputiti na jedan
od sljedećih načina.
A. Putem sustava Elektroničkog oglasnika javne nabave RH ili
B. Putem elektroničke pošte na adresu: fondovi@novalja.hr


Nakon provedenog prethodnog savjetovanja, Naručitelj će u elektroničkom oglasniku
javne nabave RH objaviti Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima
temeljem prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima te pokrenuti
postupak javne nabave.


S poštovanjem,


Stručno povjerenstvo Naručitelja


Dokumenti:


Podijeli:  


Top