×

Natječaj - stipendije učenici i studenti

Srijeda, 18. Prosinac 2019  |   Grad Novalja  |   67

Na temelju Odluke o stipendiranju učenika i studenata Grada Novalje („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 32/19, u daljnjem tekstu: Odluka) Grad Novalja, Upravni odjel za poslove lokalne samouprave i uprave, Odsjek za gradske naknade i društvene djelatnosti raspisuje natječaj za stipendiranje učenika i studenata Grada Novalje u školskoj/akademskoj godini 2019./2020.

Učenici odnosno studenti koji su podnijeli prijave sa traženom dokumentacijom unutar ostavljenog roka po raspisanom natječaju za dodjelu stipendija učenicima i studentima Grada Novalje koji se obrazuju za deficitarna zanimanja u školskoj/akademskoj godini 2019./2020., Klasa:604-02/19-01/16, Urbroj: 2125/06-04-04/02-19-01 od 12. studenog 2019.g., a koji natječaj je poništen dana 18. prosinca 2019.g., nisu obvezni podnositi prijave temeljem ovog natječaja već će se iste uzeti u razmatranje kao prijave zaprimljene unutar roka po ovom natječaju.


Dokumenti:


Podijeli:  


Top