×

Odluka o poništenju oglasa - V. oglas za prijam žena -ZAŽELI

Srijeda, 18. Prosinac 2019  |   Grad Novalja  |   307

Na temelju članka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NNbr.33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 150/11, 144/12, 1-/13, 137/15 i 123/2017 te članka 46. Statuta Grada Novalje („Županijski glasnik Ličko-senjske županije“ broj 12/09, 7/13, 10/13, 18/13, 5/14 - pročišćeni tekst 16/16 i 20/19), gradonačelnik Grada Novalje, donosi : Odluku o poništenju Oglasa za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u Gradu Novalji za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta „ZAŽELI – Program zapošljavanja žena” „Zaželimo, možemo!”

Poništava se Oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u Gradu Novalji za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta „ZAŽELI – Program zapošljavanja žena” „Zaželimo, možemo!” objavljen dana 10. prosinca 2019. godine na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na službenim stranicama Grada Novalje iz formalnih razloga.Ova Odluka dostavit će se svim kandidatima čije suprijave zaprimljene po objavljenom oglasu na u predviđenom roku te će se objaviti naslužbenim stranicama Grada Novalje.

Protiv Odluke o poništenju Oglasa nije dopuštenopodnošenje pravnih lijekova.
Grad Novalja


Dokumenti:


Podijeli:  


Top