×

POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA I PROJEKATA JAVNIH POTREBA U 2022. G.

Ponedjeljak, 18. Listopad 2021  |   Grad Novalja  |   346

Upravni odjel za poslove lokalne samouprave i uprave objavljuje

P O Z I V

za predlaganje programa i projekata javnih potreba u područjima odgoja i obrazovanja, kulture, tehničke kulture, sporta i rekreacije, socijalne skrbi i zdravstva te ostalih programa iz područja društvenih djelatnosti od interesa za opće dobro Grada Novalje u 2022. godini.

Poziv i obrazac za prijavu Programa za ostvarivanje financijske potpore za 2022. g. se nalaze u prilogu.Dokumenti:


Podijeli:  


Top