×

NATJEČAJ ZA ZAKUP JAVNE POVRŠINE - Š26

utorak, 18. lipnja 2024  |   Grad Novalja  |   221

Na temelju čl. 7., čl. 16., čl. 21 i čl. 23. Odluke o raspolaganju javnim površinama na području Grada Novalje (Županijski glasnik Ličko - senjske županije br. 07/24) te Odluke gradonačelnika od dana 17. lipnja 2024. g., KLASA: 372-03/24-01/95, URBROJ: 2125-6-01/01-24-1, raspisuje se Natječaj za zakup javne površine - Šetalište hrvtaskih mornara, oznaka Š26.
Cjeloviti tekst natječaja nalazi se u privitku ovog teksta.


Dokumenti:


Podijeli:  


Top