×

Priopćenje gradonačelnika Novalje u svezi sa UPU-om plaže Zrće

Ponedjeljak, 16. Studeni 2020  |   Grad Novalja  |   50

Poštovane sugrađanke i sugrađani,

u utorak, 10. studenoga 2020. u središnjoj informativnoj emisiji RTL Danas (rubrika Potraga) objavljen je prilog o plaži Zrće i održanom javnom izlaganju na prijedlog UPU-a Zrće. Novinar i autor priloga Ivan Žada cijelu je problematiku vezanu za donošenje UPU-a zone Zrće prikazao na vrlo nekorektan i tendenciozan način u kojem namjerno prešućuje važne činjenice i ponavlja neistine. Kao gradonačelnik i najodgovornija osoba grada ne želim javno polemizirati s RTL televizijom iz razloga jer u takvoj utakmici Grad Novalja očito ne može dobiti ravnopravan i objektivan tretman. Puno mi je važnije komuniciranje s Vama, mojim sugrađanima koje uvijek nastojim objektivno informirati o svemu pa tako i u svezi ovog aktualnog prijepora između grada i koncesionara plaže Zrće.

U prilogu se prešućuju ili izvrću sljedeće bitne činjenice:

1. Da je u prijedlogu UPU-a predviđena građevinska zona poviše šetnice na rubu plaže Zrće od cca. 5480 m2 površine s maksimalnom bruto površinom građevina u površini od 2700 m2. Ovakvim prijedlogom plana zadovoljena je ekonomska isplativost ulaganja koncesionara a prostor plaže u potpunosti je zaštićen.

2. Županija se je kao davatelj koncesija u članku 1. Ugovora o koncesiji plaže Zrće zaštitila a koncesionar prihvatio potencijalni rizik o nemogućnosti korištenja postojećih objekata na plaži. Za svaku gradnju na plaži, osim suglasnosti davatelja koncesije, ovlaštenik koncesije dužan je ishoditi lokacijsku ili drugu dozvolu, sukladno propisima koji reguliraju prostorno uređenje, a to je između ostalog i UPU-u zone Zrće. (vidi prilog 2)

3. Neistinita je tvrdnja novinara Ivana Žade koja je u prilogu dva puta navedena da je grad izgubio pravni spor s koncesionarima. Grad je upravnom tužbom osporavao postupak koncesioniranja i donošenje Odluke o dodjeli koncesije a koncesionari su, najvjerojatnije svjesni činjenice da mogu izgubiti spor, tražili od grada moguću nagodbu. Osobno sam, smatrajući da je zbog sporosti pravosuđa bolja i mršava nagodba nego debela parnica, pristupio pregovorima s koncesionarima koji su trajali nekoliko mjeseci. Početkom listopada 2017. potpisali smo sporazum u kojem je definirana ključna odredba po kojoj je polazna osnova za izradu UPU-a programska studija 3LHD-a koju je grad naručio 2014. godine (vidi prilog 3). Tvrtka 3LHD jedna je od najrenomiranijih arhitektonskih tvrtki u Hrvatskoj koja je svojim uspješnim projektima prepoznata na svjetskoj razini.

4. Sporazum je solemniziran kod javnog bilježnika, te ima status javno ovršne isprave, a koncesionari su kao garanciju da će se pridržavati svih odredbi sporazuma deponirali gradu bijanko zadužnicu u vrijednosti od 500.000 kuna.

5. Krajnje je nekorektno od strane novinara RTL-a izreći neistinu da gradonačelnik odbija raspisati referendum o pitanju prihvaćanja prijedloga UPU-a zone Zrće. Upravo suprotno, i te kako ozbiljno razmišljam da predložim Gradskom vijeću raspisivanje referenduma o prijedlogu UPU-a zone Zrće. Uvjeren sam da bi velika većina naših sugrađana podržala ovakav UPU turističke zone Zrće.

Velika većina Vas vidjela je na službenim stranicama grada tijek i sadržaj javnog izlaganja UPU-a Zrće (preko 3190 čitatelja je doseg objave). Zahvaljujem brojnim sugrađanima koji su me proteklih dana nazivali, slali poruke podrške i u neposrednom kontaktu izražavali snažnu podršku da se plaža Zrće zaštiti od potpune devastacije i komercijalizacije. Vjerujem da je većini Vas posve jasno da koncesionari nemaju gotovo nikakvih ozbiljnih namjera u smislu kvalitetnog ulaganja u plažu Zrće. Njih najviše zanima ulaganje u jeftinu ponudu drvenih kućica s fast food i free coctail programima. Smatram da bi nastavak ovakve priče, koju agresivno nameću koncesionari, bio poguban za Zrće i cijelu destinaciju, koja upravo zbog takve ponude na plaži Zrće, zadnjih godina stagnira.

Još jednom jasno izražavam stav da ću usprkos svim pritiscima i plaćenim medijskim objavama, nepokolebljivo i čvrsto braniti interese Grada Novalje na principima održive turističke destinacije, te poštivati zakon i proceduru.

I naposljetku poruka novinaru RTL televizije, ako slučajno nema (a razvidno je da nema) potrebitu novinarsku naobrazbu. TV prilog koji ne poštuje temeljne žurnalističke postulate, a to su: objektivno iznošenje činjenica, novinarska nepristranost i mogućnost da obje strane nesmetano iznesu svoja gledišta - u teoriji novinarstva a i u svakodnevnoj terminologiji naziva se naručeni odnosno plaćeni prilog – a to onda nije novinarstvo već nešto drugo! Puno opasnije i za novinarstvo i za društvo u cjelini.

Ante Dabo, gradonačelnik


Prilog 1:
https://www.presscut.hr/.../VideoClip_F09BDB34-F809-4F3F...

Prilog 2, čl. 1. Ugovora o koncesiji:

Prilog 3, čl. 3. Sporazuma Grada i Naše ideje d.o.o.
Galerija slika:

Podijeli:  


Top