×

Obavijest o zaprimanju i izdavanju e-računa od 01.07.2019.

Utorak, 09. Srpanj 2019   |    Grad Novalja   |    585

Sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (Narodne novine broj 94/18; https://www.zakon.hr/z/223/Zakon-o-javnoj-nabavi) te Direktivi Europskog parlamenta 2014/55/EU, od 01.srpnja 2019. Grad Novalja je obvezan zaprimati isključivo elektroničke račune za sve Ugovore koji podliježu Zakonu o javnoj nabavi i to u formatu propisanom EU normom o standardizaciji eRačuna. Ovo se odnosi na sve robe, radove i usluge bez obzira radi li se o postupcima javne nabave male i velike vrijednosti ili o postupcima jednostavne nabave.

Dakle, od 01.07.2019. Grad Novalja,kao obveznik javne nabave odnosno naručitelj, ne smije zaprimiti NIJEDAN PAPIRNATI RAČUN jer neće moći više po njemu postupiti, tj. neće moći biti plaćen.
Također, niti skenirani račun u PDF formatu dostavljen mailom se ne smatra eRačunom.

Stoga,svi koji šaljete račune Gradu Novalja morate imati ugovorenu mogućnost slanja eRačuna, a što je moguće putem informacijskih posrednika: Financijske agencije (FINA), „Moj e-račun“, Hrvatska pošta, Hrvatski telekom i ostali te se njima možete obratiti za mogućnost otvaranja eRačuna ili preko svog knjigovodstvenog servisa.
Podijeli:  


Top