×

NATJEČAJ ZA ZAKUP - ŠETALIŠTE HRV. MORNARA - MONTAŽNI OBJEKTI

srijeda, 10. travnja 2024  |   Grad Novalja  |   374

Na temelju čl. 15. i čl. 16. Odluke o raspolaganju javnim površinama na području Grada Novalje (Županijski glasnik Ličko-senjske županije br. 07/24) i Odluke gradonačelnika, KLASA: 372-03/24-01/11, URBROJ: 2125-6-01/01-24-01 od 9. travnja 2024. g., Grad Novalja raspisuje natječaj za zakup javnih površina na lokaciji Šetalište hrvatskih mornara za postavljanje montažnih objekata.
Cjeloviti tekst natječaja nalazi se u privitku.


Dokumenti:


Podijeli:  


Top