×

Poziv na prethodno savjetovanje ev. broj nabave 26-2023 NMV

Srijeda, 08. Veljača 2023  |   Grad Novalja  |   72

Predmet: Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave „ dostavlja se“
Naručitelj: Grad Novalja, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 53 291 Novalja, OIB: 85290822507
Evidencijski broj nabave: 26/2023NMV

Predmet nabave: Uređenje gradske jezgre grada Novalje – Ulica Josipa Kunkere
Datum početka prethodnog savjetovanja: 08. veljače 2023. godine
Datum završetka prethodnog savjetovanja: 13. veljače 2023. godine
Navod da li će tijekom savjetovanja Naručitelj održati sastanak:
Tijekom savjetovanja Naručitelj neće održati sastanak sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.
Naručitelj Grad Novalja planira pokrenuti postupak javne nabave radova male vrijednosti:
Uređenje gradske jezgre grada Novalje – Ulica Josipa Kunkere
Ukupna procijenjena vrijednost nabave iznosi:160.000,00 EUR-a bez PDV-a.
U tu svrhu, a sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/2022) i Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017, 144/2020), Naručitelj putem elektroničkog oglasnika javne nabave u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: EOJN) objavljuje ovaj Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima sa pripadajućim prijedlogom cjelokupne Dokumentacije o nabavi.
Nadalje, javni Naručitelj smije tražiti ili prihvatiti savjet neovisnih stručnjaka, nadležnih tijela ili sudionika na tržištu koji može koristiti u planiranju i provedbi postupka nabave te izradi dokumentacije o nabavi, pod uvjetom da takvi savjeti ne dovode do narušavanja tržišnog natjecanja te da ne krše načela zabrane diskriminacije i transparentnosti.
Zainteresirani gospodarski subjekti svoje primjedbe i prijedloge mogu uputiti na jedan od sljedećih načina.
A. Putem sustava Elektroničkog oglasnika javne nabave RH ili
B. Putem elektroničke pošte na adresu: fondovi@novalja.hr
Nakon provedenog prethodnog savjetovanja, Naručitelj će u elektroničkom oglasniku javne nabave RH objaviti Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima temeljem prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima te pokrenuti postupak javne nabave.
S poštovanjem,
Stručno povjerenstvo Naručitelja


Dokumenti:


Podijeli:  


Top