×

ODLUKA O PROGLAŠENJU SAJMENOG DANA NA PODRUČJU GRADA NOVALJE

Tuesday, 08. August 2023  |   Grad Novalja  |   34

Na temelju članka 46. Statuta Grada Novalje ("Županijski glasnik Ličko-senjske županije" broj 8/21 i 31/21), a vezano uz članak 57. Zakona o trgovini („Narodne novine“ br. 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13,30/14, 32/19, 98/19, 32/20 i 33/23) gradonačelnik Grada Novalje dana 8. kolovoza 2023. g. donio je

ODLUKU
o proglašenju sajmenog dana

Članak1.
U svrhu promidžbeno-turističkih aktivnosti, dan 15. kolovoza 2023. godine proglašava se sajmenim danom.
Članak2.
Prigodna prodaja na kioscima, štandovima i slično, kao sastavni dio sajamskih događanja, navedenog dana može započeti najranije u 09,00 sati i završiti najkasnije u 24,00 sata.
Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena na mrežnoj stranici Grada Novalje.

GRADONAČELNIK
Ivan Dabo


Dokumenti:


Podijeli:  


Top