×

JAVNA RASPRAVA O NACRTU PLANA RAZVOJA ŠIROKOPOJASNE INFRASTRUKTURE

Utorak, 08. Ožujak 2022  |   Grad Novalja  |   571

Otvorena je javna rasprava o nacrtu Plana razvoja širokopojasne infrastrukture (u nastavku: PRŠI) u projektnom području Novalja.

PRŠI predstavlja plan razvoja pristupne širokopojasne infrastrukture sljedeće generacije (engl. Next Generation Access – NGA) u područjima u kojima ne postoji dostatni komercijalni interes za ulaganja od strane operatora i pružatelja usluga na tržištu (većinom u ruralnim i suburbanim područjima), čime je opravdano izgradnju širokopojasne infrastrukture sufinancirati javnim sredstvima, odnosno sredstvima državnih potpora. Glavni cilj projekta je izgradnja NGA širokopojasne mreže temeljene na tehnologiji kojom će se osigurati pokrivanje brzim (30-100 Mbit/s) i ultrabrzim širokopojasnim pristupom (više od 100Mbit/s) čime će se osigurati infrastrukturni preduvjeti za održivi, dugoročni društveni i gospodarski razvitak na projektnom području. Ovaj projekt obuhvaća sljedeću jedinicu lokalne samouprave: Grad Novalja.

Javnu raspravu provodi Nositelj projekta Grad Novalja u svrhu pribavljanja mišljenja svih zainteresiranih strana, prije svega od operatora na tržištu i korisnika usluga, vezanih uz PRŠI, a prije početka provedbe projekta. Javnom raspravom se provodi i verifikacija inicijalno određenih područja na kojima je opravdano provoditi projekt (tzv. boja područja).
Nositelj projekta, sukladno strukturnim pravilima ONP-a (Poglavlje 2.5), pokreće javnu raspravu Projekta:

Datum otvaranja rasprave: 14.3.2022.
Datum zatvaranja rasprave: 20.4.2022.

Pozivaju se sve zainteresirane strane da dostave komentare na predloženi nacrt PRŠI-ja slanjem popunjenog obrasca za sudjelovanje u javnoj raspravi na adresu elektroničke pošte prsi.novalja@corellia.com.hrili poštom na adresu Grad Novalja, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 53291 Novalja (s naznakom: JAVNA RASPRAVA – PRŠI Novalja) zaključno do srijede 20.4.2022. u 15 sati.

Obavijest o pokretanju javne rasprave za PRŠI Novalja, Poveznica na Nacrt PRŠI, Poveznica na Obrazac za sudjelovanje u javnoj raspravi i Poveznica na Upitnik za operatore se nalaze u privitku.

Nakon završetka javne rasprave svi komentari bit će javno dostupni na mrežnim stranicama Grada Novalje.

Grad Novalja ne preuzima odgovornost za sadržaj ili neprimjerenost sadržaja komentara javne rasprave. Stajališta izražena u komentarima ne odražavaju službena stajališta Grada Novalje i za njih je odgovoran autor.


Dokumenti:


Podijeli:  


Top