×

Javni natječaj za prodaju i zamjenu nekretnina

Petak, 07. Kolovoz 2020  |   Grad Novalja  |   533

Grad Novalja na temelju članka 391.Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine br. 91/96, 68/98,137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06 i 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14)i članka 46. Statuta Grada Novalje („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije broj 12/09, 7/13, 10/13, 18/13, 5/14-pročišćeni tekst, 16/16, 4/18, 20/19), članka 4., 5., 6., 23. u svezi članka 17. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Novalje („Županijski glasnik“ Ličko senjske županije 15/14) te Odluke gradonačelnika Grada Novalje Klasa: 943-01/20-02/09, Urbroj: 2125/06-01/01-20-01 od dana 6. kolovoza 2020.g., raspisuje javni natječaj za prodaju i zamjenu nekretnina.
Cjeloviti tekst javnog natječaja dostupan je u privitku.


Dokumenti:


Podijeli:  


Top