×

Rekonstrukcija i dogradnja dječjeg vrtića i jaslica Carić

Petak, 07. Veljača 2020  |   Grad Novalja  |   867

Dana 21. siječnja 2020. potpisan je Ugovor o građenju za rekonstrukciju i dogradnju dječjeg vrtića i jaslica ''Carić'' između dječjeg vrtića ''Carić'' i Izvođača, tvrtke ROJE GRADNJA d.o.o. iz Vukovara. Usluge stručnog nadzora nad izvođenjem građevinskih radova prema projektu provodit će Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Neven Šestan iz Rijeke, a opremanje objekta vršit će ENERGO-TEHNA d.o.o. iz Svete Nedelje.

Potpisivanju ugovora s izvođačima, prethodile su aktivnosti izrade projekte dokumentacije, prijave na natječaj iz mjere 7, tipa operacije 7.4.1. – ''Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu'' iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. -2020., provedbe javne nabave i odabira izvođača radova.

Dječji vrtić ''Carić'' osnovan je 2. lipnja 1998. godine i od tada djeluje kao samostalna ustanova na adresi Zeleni put 3. Zbog nedovoljnog kapaciteta za obuhvat velikog broja djece 2010. godine, dječjem vrtiću su dograđene još dvije skupine, vrtićna i jaslična. Današnji dječji vrtić svoj rad organizira u 6 odgojnih skupina u prostorima od preko 1 500 m2, a zaposleno je 20 djelatnika. Kako rast razvojnog potencijala grada Novalje prati i porast broja stanovnika odnosno broja djece prepoznata je potreba stvaranja uvjeta kojima bi se svoj djeci osigurala kvalitetna usluga predškolskog odgoja.
S ciljem poboljšavanja životnih uvjeta i temeljnih usluga u predškolskom odgoju i obrazovanju, poboljšanja kvalitete života mještana, poticanja rasta i društveno-ekonomske održivosti, Grad Novalja kao osnivač dječjeg vrtića ''Carić'' pokrenuo je projekt Rekonstrukcije i dogradnje dječjeg vrtića Carić.

Projekt uključuje dogradnju:
dvije jaslične jedinice,
višenamjenske dvorane,
samostalne kuhinje,
prostorije za djelatnike,
te dogradnju ostalih potrebnih prostora koji će u potpunosti odgovarati važećem Državnom pedagoškom standardu, ukupne veličine od 700 m2 bruto površine.

TRAJANJE PROVEDBE PROJEKTA:

Početak projekta: 10. siječnja 2019.
Planirano vrijeme trajanja provede projekta: 24 mjeseca
Početak radova rekonstrukcije i dogradnje dječjeg vrtića ''Carić'': 10. veljače 2020.

IZVORI SUFINANCIRANJA

Sveukupno ugovoreni iznos: 13.343.219,76 kn sa PDV-om
Izvor sufinanciranja:
Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju: 5.802.888,00 kn
Grad Novalja: 7.540.331,76 kn
Galerija slika:

Podijeli:  


Top