×

JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP DIJELA NEKRETNINE KČBR 3408-11 K.O. NOVALJA

četvrtak, 06. lipnja 2024  |   Grad Novalja  |   216


Grad Novalja na temelju članka 391.Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine br. 91/96, 68/98,137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06 i 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14,81/15, 94/17), članka 46. Statuta Grada Novalje (Županijski glasnik Ličko-senjske županije broj 8/21, 31/21), članka 4., 5.i 24. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Novalje (Županijskiglasnik Ličko senjske županije 15/14) dana 6. lipnja 2024. godine raspisuje javni natječaj za zaup dijela nekretnine k.č.br. 3408/11 k.o. Novalja za postavljanje elektroničke komunikacijske infrastrukture.
Cjeloviti tekst natječaja nalazi se u privitku ovog teksta.


Dokumenti:


Podijeli:  


Top