×

Prethodno savjetovanje - održavanje javne rasvjete

Ponedjeljak, 05. Studeni 2018  |   Grad Novalja  |   1329

Grad Novalja priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za predmet nabave: redovno i interventno održavanje javne rasvjete na području Grada Novalje za razdoblje dvije godine 2019.g. i 2020.g.
Sukladno čl. 198. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 120/16; dalje u tekstu: ZJN 120/16), javni naručitelj je obvezan prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora staviti na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana.
Slijedom navedenoga, Grad Novalja na svojim Internet stranicama, htttp://www.novalja.hr/ i na EOJN RH, objavljuje nacrt Dokumentacije o nabavi, tehničke opise i troškovnik za predmetni postupak javne nabave, te molimo sve zainteresirane gospodarske subjekte da najkasnije do 12. studeni 2018. godine dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adresu elektroničke pošte:pravni.poslovi@novalja.hr ili nainfrastruktura@novalja.hr.
Nakon provedenog savjetovanja, Grad Novalja će razmotriti sve dostavljene primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti na internetskim stranicama Grada.


Dokumenti:


Podijeli:  


Top