×

Obavijest o zbrinjavanju azbestnih krovnih pokrova

Srijeda, 05. Veljača 2020  |   Grad Novalja  |   409

Temeljem Pravilnika za provedbu Programa uklanjanja krovnih pokrova koji sadrže azbest na području Grada Novalje -„Novalja bez azbesta“ KLASA:351-01/19-01/01, URBROJ:2125/06-01/01-19-01, Gradonačelnik Grada Novalje objavljuje Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za financiranje provedbe Programa uklanjanja krovnih pokrova koji sadrže azbest na području Grada Novalje - ''Novalja bez azbesta''.

Predmet ovog Javnog poziva je financiranje provedbe Programa preuzimanja i zbrinjavanja krovnih pokrova koji sadrže azbest objekata na području Grada Novalje. Poziv provodi Grad Novalja. Podnošenje projektnih prijedloga dozvoljeno je najranije od 05.02.2020. do 31.12.2020 ili do iskorištenja raspoloživih financijskih sredstava o čemu je Provoditelj dužan obavijestiti javnost. Pravo na financiranje može ostvariti fizička osoba na postojećem objektu koji se nalazi na području Grada Novalje, a koji je u njenom osobnom vlasništvu ili u vlasništvu članova njene uže obitelji.


Dokumenti:


Podijeli:  


Top