×

Demantij RTL Hrvatska d.o.o.

Petak, 04. Prosinac 2020  |   Grad Novalja  |   379

Poštovane sugrađanke i sugrađani,

nakon što smo objavili priopćenje gradonačelnika od 16.11.2020. u kojem smo ukazali na pristrano emitiranje Priloga objavljenog na RTL televiziji u vezi donošenja UPU-a uređenja plaže Zrće, primili smo demantij RTL Hrvatska d.o.o.

Radi istinitosti informiranja RTL je mogao lako provjeriti da je predloženi UPU-a javne plaže Zrće gotovo u svemu u skladu sa Idejnim rješenjem i Studijom gospodarske opravdanosti koji su sastavni dio ugovora o koncesiji između Ličko-senjske županije i ovlaštenika, štoviše prijedlog UPU-a daje ovlaštenicima koncesije društvu NAŠA IDEJA d.o.o. i više prava.

Međutim, dostavljene primjedbe od ovlaštenika koncesije društva NAŠA IDEJA d.o.o. na prijedlog UPU-a izrađen od Arhitekture treće dimenzije, ignorira i protivan je navedenom Idejnom rješenju i Studiji opravdanosti Ličko Senjske Županije, koji dokumenti obvezuju ovlaštenika koncesije, jednako kao što ga obvezuje i Sporazum koji je sklopio sa Gradom Novaljom kojeg također ne poštuje.

Grad Novalja će ustrajati na zakonitom postupanju i svom pravu donošenja UPU-a uređenja javne plaže Zrće koji će biti sukladan Idejnom rješenju i Studiji opravdanosti davatelja koncesije Ličko Senjske Županije i zasigurno neće podlegnuti nikakvim pritiscima bilo kojih interesnih skupina.

Povodom zahtjeva RTL Hrvatska d.o.o. od 24. studenoga 2020. objavljujemo bez ikakvih komentara, izmjena i dopuna demantij RTL-a u svezi s Priopćenja gradonačelnika objavljenog na stranicama Grada Novalje, te na Facebooku, 16.11.2020., kako slijedi:

“Nije istina da se u prilogu Ivana Žade, a koji se emitirao u Potrazi 10. studenog 2020. -namjerno prešućuju važne činjenice i ponavljaju neistine. Reporter Ivan Žada prilog je napravio profesionalno, poštujući sva pravila novinarske struke. U prilogu su ravnomjerno zastupljene apsolutno sve zainteresirane strane – predstavnici koncesionara, predstavnica Ličko-senjske županije s kojom su koncesionari potpisali ugovor, predstavnica Ministarstva mora, prometa i infrastrukture koje je nadležno za pitanja koncesije na plaži Zrće te predstavnik Grada Novalje, gradonačelnik Ante Dabo čije su izjave u prilogu emitirane na pet mjesta u ukupnom trajanju od 2 minute i 10 sekundi, što je petina ukupnog trajanja cijelog priloga. Vezano uz navode da je neistinita tvrdnja da je Grad izgubio Pravni spor s koncesionarom, reporter Ivan Žada govorio je o činjnici navedenoj u Sporazumu Grada i koncesionara u kojem stoji kako je: “rješenjem Ministarstva mora, prometa i infrastrukture od 19. travnja 2017.g. odbijena kao neosnovana žalba Grada Novalje izjavljena protiv Odluke Županijske skupštine Ličko-senjske županije o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja i davanju koncesije na pomorskom dobru, u svrhu gospodarskog korištenja uređene javne plaže Zrće.” Nije istina da se radi o naručenom, odnosno plaćenom prilogu. Iznošenjem takvih neistina bez ikakvih dokaza narušava se povjerenje građana u medije, nanosi velika šteta ugledu novinara općenito, a posebno ugledu RTL-a i reportera Ivana Žade koji ima 24 godine novinarskog iskustva i među ostalima nagradu Hrvatskog novinarskog društva za istraživačko novinarstvo.”
Podijeli:  


Top