×

POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA I PROJEKATA JAVNIH POTREBA U 2020. GOD.

Petak, 04. Listopad 2019   |    Grad Novalja   |    414

P O Z I V za predlaganje programa i projekata javnih potreba u područjima odgoja i obrazovanja, kulture,tehničke kulture, sporta i rekreacije, socijalne skrbi i zdravstva te ostalih programa iz područja društvenih djelatnosti od interesa za opće dobro Grada Novalje u 2020. godini


Dokumenti:


Podijeli:  


Top