×

Javni natječaj - prodaja dijela nekretnine k.č.br. 1074-401 k.o. Nv-I

Utorak, 04. Svibanj 2021  |   Grad Novalja  |   251

Grad Novalja na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine" br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 46. Statuta Grada Novalje ("Županijski glasnik" Ličko-senjske županije br. 8/21), članka 4., 5., 6. i 8. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Novalje ("Županijski glasnik" Ličko-senjske županije 15/14) raspisuje javni natječaj za prodaju dijela nekretnine k.č.br. 1074/401 k.o. Novalja-I.
Cjeloviti tekst natječaja nalazi se u prilogu.


Dokumenti:


Podijeli:  


Top