×

Prethodno savjetovanje za ev. br. nabave 152020 NMV

Utorak, 04. Veljača 2020  |   Grad Novalja  |   10

Predmet: Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i
provedbu postupka javne nabave „ dostavlja se“
Naručitelj: Grad Novalja, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 53 291 Novalja. OIB: 85290822507
Evidencijski
broj nabave:
15/2020 NMV
Predmet nabave: Asfaltiranju na području grada Novalje u 2020. godini.
Datum početka prethodnog savjetovanja: 04. veljače 2020. godine
Datum završetka prethodnog savjetovanja: 11. veljače 2020. godine
Navod da li tijekom savjetovanja Naručitelj održati sastanak:
Tijekom savjetovanja Naručitelj neće održati sastanak sa zainteresiranim gospodarskim
subjektima.
Naručitelj Grad Novalja planira pokrenuti postupak javne nabave radova male vrijednosti:
Asfaltiranju na području grada Novalje u 2020. godini.
Ukupna procijenjena vrijednost nabave iznosi: 1.300.000,00 HRK bez PDV-a.
U tu svrhu, a sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi( NN 120/16) i pravilnika o planu
nabave, registru ugovora prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN
101/2017), Naručitelj putem elektroničkog oglasnika javne nabave u Republici Hrvatskoj ( u
daljnjem tekstu: EOJN) objavljuje ovaj Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim
gospodarskim subjektima sa pripadajućim prijedlogom cjelokupne Dokumentacije o nabavi.
Nadalje, javni Naručitelj smije tražiti ili prihvatiti savjet neovisnih stručnjaka, nadležnih tijela
ili sudionika na tržištu koji može koristiti u planiranju i provedbi postupka nabave te izradi

dokumentacije o nabavi, pod uvjetom da takvi savjeti ne dovode do narušavanja tržišnog
natjecanja te da ne krše načela zabrane diskriminacije i transparentnosti.
Zainteresirani gospodarski subjekti svoje primjedbe i prijedloge mogu uputiti na jedan
od sljedećih načina.
A. Putem sustava Elektroničkog oglasnika javne nabave RH ili
B. Putem elektroničke pošte na adresu:
fondovi@novalja.hr
Nakon provedenog prethodnog savjetovanja, Naručitelj će u elektroničkom oglasniku
javne nabave RH objaviti Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima
temeljem prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima te pokrenuti
postupak javne nabave.
S poštovanjem,
Stručno povjerenstvo Naručitelja


Dokumenti:


Podijeli:  


Top