×

Projekt nabave spremnika za odvojeno prikupljanje otpada

Ponedjeljak, 02. Rujan 2019  |   Grad Novalja  |   1150

Zbog čestih upita građana donosimo nekoliko informacija o posudama za selektivno prikupljanje otpada


Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je dana 29. siječnja 2018. godine Najavu javnog poziva za iskaz interesa za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada čime je započeo postupak nabave spremnika za odvojeno prikupljanje otpada.

Grad Novalja uspješno je izradio prijavu te je iskaz interesa Grada Novalje prihvaćen od strane Fonda.

Nabava spremnika sufinancira se sredstvima bespovratnim sredstvima EU do visine od 85 % te 15 % iz proračuna Grada Novalje.
Dana 16. srpnja 2018.g. Grad Novalja potpisuje Ugovor o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Ukupna procijenjena vrijednost Ugovora iznosi 1,69 mil kn.

Kućanstva će posude dobivati besplatno uz obvezu selektiranja otpada.

U projektu je ukupno naručeno posuda kako slijedi:

Za papir
120 L – 1 700 kom
240 L – 1 500 kom
1 100 L – 30 kom

Za plastiku
120 L – 1 700 kom
240 L – 1 500 kom
1 100 L – 30 kom

Za staklo
1 100 L – 18 kom

Za biootpad
120 L – 1 200 kom
240 L – 200 kom
Posude zapremnine 120 i 240 litara namijenjene su kućanstvima a posude zapremnine 1 100 litara naručene su za potrebe Arburože.

Nakon potpisivanja Ugovora sa Fondom, sve daljnje procedure obavlja Fond. Dana 18. veljače 2019.g. Fond je objavio otvoreni postupak javne nabave spremnika za odvojeno prikupljanje otpada. Rok za dostavu ponuda bio je 24. travnja 2019.g. Dana 23. srpnja 2019.g. Fond je donio Odluku o poništenju javne nabave (iz razloga što je ekonomski najpovoljnija ponuda bila viša od procijenjenog iznosa nabave).

Kako se za sada ne očekuje da će posude za selektivno prikupljanje otpada biti na raspolaganju Gradu Novalji još neko vrijeme, komunalno društvo Arburoža nabavilo je plastične vrećice koje privremeno mogu kvalitetno zamijeniti posude.

Poštovani građani, uključite se u projekt selektiranja komunalnog otpada.

Podijeli:  


Top