×

Poziv na prethodno savjetovanje 47-2018

Četvrtak, 02. Kolovoz 2018  |   Grad Novalja  |   1023

Grad Novalja priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za predmet nabave: "Materijali za održavanje javne rasvjete na području Grada Novalje u 2018. god."

Sukladno čl. 198. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 120/16; dalje u tekstu: ZJN 120/16), javni naručitelj je obvezan prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora staviti na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana.

Slijedom navedenoga, Grad Novalja na svojim Internet stranicama, htttp://www.novalja.hr/ i u elektroničkom oglasniku javne nabave,objavljuje nacrt Dokumentacije o nabavi, tehničke opise i troškovnik za predmetni postupak javne nabave, te molimo sve zainteresirane gospodarske subjekte da najkasnije do 08. kolovoza 2018. godine dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adresu elektroničke poštepravni.poslovi@novalja.hr ili na infrastruktura@novalja.hr.

Nakon provedenog savjetovanja, Grad Novalja će razmotriti sve dostavljene primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti na internetskim stranicama Grada.


Dokumenti:


Podijeli:  


Top