×

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA - EKI

četvrtak, 27. lipnja 2024  |   Grad Novalja  |   268

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 i 94/17), u vezi s člankom 46. Statuta Grada Novalje (Županijski glasnik Ličko - senjske županije br. 8/21 i 31/21), te članka 24. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Novalje (Županijski glasnik Ličko - senjske županije br. 15/14), gradonačelnik Grada Novalje donosi Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u odnosu na zakup dijela nekretnine k.č.br. 3408/11 k.o. Novalja za postavljanje elektroničke komunikacijske infrastrukture.
Cjeloviti tekst Odluke nalazi se u privitku ovog teksta.


Dokumenti:


Podijeli:  


Top