×

Javni poziv-nerazvrstana cesta NC 26 Put Mrke punte odvojak

Ponedjeljak, 01. Srpanj 2019  |   Grad Novalja  |   180

Grad Novalja, Novalja, Trg dr. Franje Tuđmana 1,OIB 85290822507, u skladu sa Zakonom o cestama (Narodne novine br. 84/11,22/13, 54/13, 148/13, 92/14), Odlukom o nerazvrstanim cestama na području GradaNovalje (Županijski glasnik Ličko-senjske županije br. 7/14, 4/18), te tumačenjem Državne geodetske uprave, Klasa: 932-01/12-02/182, Urbroj:541-03-1-12-28 od 24. listopada 2012.g., objavljuje javni poziv nositeljima prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste NC 26 Put Mrke punte (odvojak na dijelu kčbr. 4359/3, kčbr. 4359/2 ikčbr. 4391/3 sve k.o. Barbat).


Dokumenti:


Podijeli:  


Top