×

POZIV ZA 19. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA

Srijeda, 23. Listopad 2019  |   Grad Novalja  |   193

Na temelju članka 34. Statuta Grada Novalje («Županijski glasnik»broj 12/09, 7/13, 10/13, 18/13, 5/14 – pročišćeni tekst, 16/16, 4/18 i 20/19) sazivam

XIX. SJEDNICU
GRADSKOG VIJEĆA GRADA NOVALJE

zadan 24. listopada 2019. g. (četvrtak) u Gradskoj vijećnici Grada Novalje s početkom u 09,00 sati.
Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

Verifikacija Zapisnika s XVIII. sjednice Gradskog vijeća održane dana 19. rujna 2019. godine.
1. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu gradske uprave Grada Novalje.
2. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja plaže Zrće sa turističkim punktomT4.
3. Prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja solarnog parka Zaglava.
4. Prijedlog Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Gradske knjižnice Novalja.


Predsjednica Gradskog vijeća

VesnaŠonje Allena, dipl.ing. arh.,v.r.
Podijeli:  


Top