×

Poziv za 36. sjednicu Gradskog vijeća

Srijeda, 16. Prosinac 2020  |   Grad Novalja  |   133

Na temelju članka 34. Statuta Grada Novalje («Županijski glasnik»broj 12/09, 7/13, 10/13, 18/13, 5/14 – pročišćeni tekst, 16/16, 4/18, 20/19 i18/20) sazivam


XXXVI. SJEDNICU
GRADSKOG VIJEĆA GRADA NOVALJE


zadan 16. prosinca 2020. g. (srijeda) u Gradskoj knjižnici Grada Novalje (Dalmatinska 11) s početkom u 09,00sati.
Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

VerifikacijaZapisnika s XXXV. sjednice Gradskog vijeća održane dana 09. prosinca 2020. godine.
1. PrijedlogProračuna Grada Novalje za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu.
2. PrijedlogOdluke o izvršavanju Proračuna Grada Novalje za 2021. godinu.
3. Prijedlog Planarazvojnih programa Grada Novalje za razdoblje 2021. – 2023. godine.
4. PrijedlogPrograma održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Novalje za 2021.godinu.
5. PrijedlogPrograma gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2021. godinu.
6. PrijedlogPrograma građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu.
7. Prijedlog Programa utroška sredstava naknade zazadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2021. godinu.
8. PrijedlogPrograma javnih potreba u obrazovanju Grada Novalje za 2021. godinu.
9. PrijedlogPrograma javnih potreba u kulturi GradaNovalje za 2021. godinu.
10. PrijedlogPrograma javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Novalje za 2021.godinu.
11. PrijedlogPrograma javnih potreba u području djelovanja udruga građana Grada Novalje za2021. godinu.
12. PrijedlogPrograma javnih potreba u sportu Grada Novalje za 2021. godinu.
13. PrijedlogOdluke o utrošku dijela turističke pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravkaturista na području Grada Novalje za 2021. godinu.
14. PrijedlogPlana raspodjele spomeničke rente za 2021.godinu.
15. PrijedlogOdluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članovaGradskog vijeća izabranih s liste grupe birača za 2021. godinu.
16. PrijedlogOdluke o I. izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi.
17. Analizastanja sustava civilne zaštite na području Grada Novalje za 2020. godinu.
18. PrijedlogPlana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Novalje za 2021.godinu.
19. Izvješćeo radu Stožera civilne zaštite Grada Novalje vezano uz pandemiju virusaSars-Cov-2.




PredsjednicaGradskog vijeća

VesnaŠonje Allena, dipl.ing. arh.,v.r.


Dokumenti:


Podijeli:  


Top