×

OBJAVA BIRAČIMA KOJI IMAJU PREBIVALIŠTE NA PODRUČJU GRADA NOVALJE

Utorak, 05. Travanj 2022  |   Grad Novalja  |   2

Gradsko vijeće Grada Novalje na sjednici održanoj 18. ožujka 2022. godine, donijelo je Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grada Novalje koji će se održati 8. svibnja 2022. godine.
Prema odredbama članka 23. Zakona o registru birača birača, po raspisivanju izbora birači će se, od strane nadležnog upravnog tijela, obavijestiti o mogućnosti pregleda, dopune ili ispravka podataka upisanih u Registar birača.


Tekst objave nalazi se u privitku.


Dokumenti:


Podijeli:  


Top