×

IZMJENA GODIŠNJEG PLANA OBJAVE NATJEČAJA ZA 2023. GODINU

ponedjeljak, 25. rujna 2023  |   Grad Novalja  |   18

Na temelju članka 14. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Grada Novalje (KLASA: 402-04/16-01/01, URBROJ: 2125/06-01/01-16-1 od 13. travnja 2016. godine i KLASA: 402-04/18-01/01, URBROJ: 2125/06-01/01-18-1 od 24. siječnja 2018. g.) Upravni odjel za poslove lokalne samouprave i uprave donosi Izmjenu Godišnjeg plana objave natječaja za 2023. godinu.

*Tekst se nalazi u privitku


Dokumenti:


Podijeli:  


Top