×

ODLUKA O DODJELI SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE PROGRAMA

Četvrtak, 23. Prosinac 2021  |   Grad Novalja  |   216

Na temelju članka 29. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Grada Novalje (KLASA: 402-04/16-01/01, URBROJ: 2125/06-01/01-16-1 od 13. travnja 2016. g. i KLASA: 402-04/16-01/01, URBROJ: 2125/06-01/01-18-1 od 24. siječnja 2018.g. - u daljnjem tekstu: - Pravilnik), članka 46. Statuta Grada Novalje ("Županijski glasnik" 8/2021 i 31/21) te članka 30. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i Ugovaranja Programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (,,Narodne novine", broj 26/15 i 37/2021) gradonačelnik Grada Novalje dana 20. prosinca 2021. godine donosi
ODLUKU
o dodjeli sredstava za financiranje programa / projekata od interesa
za opće dobro koje provode udruge na području Grada Novalje za 2021. godinu


Dokumenti:


Podijeli:  


Top