×

IZMJENA GODIŠNJEG PLANA OBJAVE NATJEČAJA ZA 2022. GODINU

Petak, 16. Rujan 2022  |   Grad Novalja  |   13

Na temelju članka 14. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Grada Novalje (KLASA: 402-04/16-01/01, UR.BROJ: 2125/06-01/01-16-1 od 13. travnja 2016. godine i KLASA: 402-04/18-01/01,UR.BROJ: 2125/06-01/01-18-1 od 24. siječnja 2018. ), Upravni odjel za poslove lokalne samouprave i uprave, donosi
Izmjenu Godišnjeg plan objave natječaja za 2022. godinu


*Tekst se nalazi u privitku.


Dokumenti:


Podijeli:  


Top